Tarot

De Tarot is een eeuwenoud kaartenspel, dat bestaat uit 78 kaarten (2 spelen).

Wat is Tarot?

De Tarot is een eeuwenoud kaartenspel, dat bestaat uit 78 kaarten (2 spelen).
De kaarten kunnen – afhankelijk van de vraagstelling en welke informatie je eruit wilt halen – in verschillende patronen gelegd worden. Bij iedere legging probeer je informatie te krijgen voor de vraagsteller, antwoorden te krijgen op zijn vragen, zijn twijfels, zijn dromen. Zo mogelijk kun je naar aanleiding van de getrokken kaarten adviezen geven.

Het woord Tarot is waarschijnlijk afkomstig van de Italiaanse benaming “tarocchi”. De Tarocchi vormden omstreeks de 16de eeuw een kaartenmakersgilde en de Tarot is een Franse vorm daarvan.

De 78 Tarotkaarten zijn verdeeld in:

  • 22 grote Arcana kaarten:

De zogenaamde troefkaarten genummerd van 0 tot 21. De kaarten zijn voorzien van een symbolische voorstelling, een levensfase uit de ontwikkeling, die we gedurende ons leven maken. Zij tonen de kosmische invloeden op ons levenspad.

  • 56 kleine Arcana kaarten:

De zogenaamde werktuigkaarten, die behoren bij de eerste 10 genummerde kaarten van de grote Arcana. De kleine Arcana geeft weer hoe wij ons op ons levenspad gedragen.

Wat is het doel van een Tarotlegging?

Het is in ieder geval niet de bedoeling om de toekomst te voorspellen. Door een Tarotlegging willen we inzicht krijgen in de – voor ons vaak ingewikkelde – levenspatronen waarin we zitten.

Hoe ga ik te werk?

De kaarten worden vooraf geschud en naar aanleiding van de vraagstelling wordt een patroon gelegd met het daarbij behorende aantal kaarten.
Er zijn verschillende leggingen mogelijk bijv. het keltisch kruis, een ladderlegging, een persoonslegging, een jaarlegging, een 4- of 3-kaart, een droomlegging, een weeklegging, een maandlegging, een dagkaart etc.
Afhankelijk van de legging die gedaan is, hebben de kaarten zelf een betekenis, maar heeft ook de plaats waar de kaart ligt een betekenis. Zo kan de kaart een advieskaart worden, een waarschuwing, een boodschap etc.
Een consult duurt ongeveer 30 à 60 minuten.