Contact

Kom in contact

Praktijk voor Reflexzonetherapie Imelda Veldhuis

Registertherapeut BCZ®

Kamer van Koophandel: 08196699
Btw-id nummer: NL001482501B11

Lid Nederlandse Vereniging van Reflexzone Therapeuten.

Ingeschreven in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Ingeschreven bij het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

Ik ben aangesloten bij SCAG (de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg).
Hierbij verwijs ik u naar de website van de VNRT voor verdere uitleg over de klachtenregeling: www.vnrt.nl
Als lid van de VNRT val ik als therapeut en mijn praktijk onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).